A Basa

Tarde angustiosa en Camariñas polas informacións erróneas sobre un accidente

Nun primeiro momento, as novas que chegaban era dun accidente con caída dun vehículo na praia de Lingunde e por iso o amplo desplegue de medios de salvamento.