Castelo do Soberano

A Historia do Castelo ou Batería do Soberano en Camariñas

O Castelo do Soberano foi unha obra de fortificación iniciado polo Marqués de la Ensenada. A idea do Castelo era de 1740 aínda que a súa traza estea firmada por Francisco Llovet en 1755 en Ferrol.