Percap Asesores

Xa podes reclamar polo IRPF da prestación por maternidade recibida entre 2014-2018

Unha resolución do 3 de outubro deo Tribunal Supremo da a razón as mulleres que reclamaban a exención das prestacións por maternidade recibidas da Seguridade Social entre os anos 2014 e xuño de 2018.